Gallery Detail

Bhajans by Bhaiji at Samadhi Mandir Shirdi (30 January 2017)